Budstikken 3, 2630 Tåstrup, Tlf.: 43 35 34 20 
 
  Læreplaner
 
Børnemiljøvurdering og læreplaner for Idrætsbørnehaven Budstikken.

Tema: Venskaber, krop og bevægelse, sociale kompetencer.

Mål 1. Alle børn oplever at de har mindst 2 venner.

Mål 2. Alle børn behandler hinanden med respekt.

For at finde ud af om vores mål er nået, har vi har vi brugt forskellige aktiviteter som arbejdsredskaber.
De 21 børn er tilfældigt udvalgt med 7 fra hver aldersgruppe og repræsenterer halvdelen af børnetallet i huset. Hvilket vi syntes er passende for et målbart resultat.

Vi har med 7 fra den 3 årlige gruppe, arbejdet med finmotorikken, hvor de fik til opgave at tegne deres venner i børnehaven.
Tegningerne var glade og farverige.
Ud fra disse tegninger kan vi konkluderer, at de alle havde mindst 2 venner da de tegnede 3 eller flere på tegningen.
Gennem snakken om tegningerne kunne vi forstå på børnene, at de havde respekt for deres kammerater, da de talte pænt om de børn de tegnede og om dem de ikke havde koncentration til at tegne.

Vi har med 7 børn fra den 4 årige gruppe arbejdet med de sociale kompetencer gennem det grovmotoriske i den pædagogiske idræt.
Det var tydeligt at se at alle børn var glade for at være sammen og gerne ville være sammen om opgaverne på tværs i gruppen. I de lege hvor de skulle røre hinanden var der ingen der trak sig og alle nød det og ville gerne deltage med både modtage og give berøring.
Vi kan godt her konkludere at børnene har mindst 2 venner, da alle ville alle.
De udviste meget respekt på den måde de berørte hinanden på.

Vi har med 7 børn fra den 5 årige gruppe, arbejde mere intellektuelt, da vi brugte DCUMs børnemiljøtermometer.
Her kan vi også se at alle børnene har mindst 2 venner, da der i besvarelserne om dig og din børnehave blev scoret 8,8 point.
I spørgsmålet om at have gode venner i børnehaven, var der 100% der svarede ja, mange. I spørgsmålet om du kan lide de andre i din børnehave var der 100% til ja, de fleste.
Herved konkluderer vi at alle børn har mindst 2 venner og at alle børn behandler hinanden med respekt.

Tegn på læring:                                                                             

  • Sige nej på en god måde - Siger de nej på en god måde?
  • Tale ordenligt til hinanden - Taler de ordenligt til hinanden?

Vi kan se i hverdagen, at efter vi har haft fokus på disse punkter, er børnene blevet mere opmærksomme og bevidste om vigtigheden i at tale ordenligt til hinanden også når det er et nej.

  • Ikke altid sige altid nej til det samme barn - Siger ikke altid nej til det samme barn?

Børnene er meget sammen på tværs i huset og vi oplever dem som meget inkluderende.
I forlængelse af arbejdet med børnemiljøvurderingen er vi begyndt at have legegrupper på tværs af alder, stuer og køn. I disse grupper, som kan være forskellige fra uge til uge, kan vi se at der skabes nye relationer og der opstår nye venskaber. Hvilket er en succes.


Sidst opdateret 3. februar 2013