Budstikken 3, 2630 Tåstrup, Tlf.: 43 35 34 20 
 
  Krop og bevægelse
 
Mål:
Vores mål er at gøre børnene mere kropsbevidste, skabe glæde ved at røre sig og gøre motion til en naturlig del af hverdagen.
Vores mål er også at gøre børnene bevidste om deres egen krop gennem ro og afslapning.

Hvordan kan målet nås:
1: Går ture, hvor vi bruger vores krop på forskellige måder. 
2: Om vinteren er børnene på skift til idræt i hallen en gang om ugen.
3: Om sommeren har vi idræt udendørs en gang om ugen.
4: Cykeluge, hvor børnene har deres egen cykel med.
5: Sanglege.
6: Legepladsens indretning er specielt målrettet til at styrke den motoriske udvikling.
7: At børnene bliver i stand til selv at tage tøj af og på.
8: Ligge/sidde og lytte til historier og musik.
9: Sportsuge.

Eksempler på hvordan vi gør:
1: Når vi går tur kan vi løbe, hinke, hoppe, gå baglæns osv. fra eks. lygtepæl til lygtepæl.
2: Til idræt bruger børnene hele deres krop ved at løbe, kravle, krybe, rulle, hoppe, danse og andre
    former for bevægelse.                    
    Vi bruger faldskærmen, drama, fantasirejser og spiller forskellige former for  bold.
    Vi slutter hver gang af med at ligge på gulvet og slappe af.
3: Til udendørs idræt leger vi traditionslege (alle mine kyllinger…) og spiller/kaster bold.
4: Børnene har deres egne cykler med og vi cykler i omegnen, alt efter hvor langt det enkelte barn
    kan cykle.
5: Hver fredag har vi fælles samling i huset, hvor vi synger og leger sanglege.
6: På legepladsen kan børnene klatre, cykle, gynge, gå på line og rutsche.
    ”bag bakken” er der mulighed for at klatre i træer og gemme sig i huler.
7: Så vidt det er muligt får børnene tid til selv at tage sko, overtøj, hue og vanter af og på.
8: ”Frugttiden” er stille tid hvor børnene kan slappe af og lytte til historier og musik.
9: En gang om året har vi en uge hvor vi dyrker forskellige former for sport. Det kan være højde/
    længdespring, går på line, løber, går armgang, ”hullahopper” og lign.

Dokumentation:

  • Vi tager billeder af de forsk. aktiviteter.
  • Vi skriver på kalenderne og tavlerne om dagens aktiviteter.

 

Evaluering:

  1. Personalet evaluerer de enkelte forløb på personalemøderne.
  2. Personalet evaluerer 1 gang årligt læreplanen og vurderer om der skal ske ændringer.
  3. Derefter evalueres læreplanen med bestyrelsen.
     

Sidst opdateret 3. februar 2013