Budstikken 3, 2630 Tåstrup, Tlf.: 43 35 34 20 
 
  Natur og naturfænomener
 
Mål:
Vores mål er at gøre børnene bevidste om naturen, og hvad der findes i denne. Vi ønsker, at børnene får en viden og interesse for naturen, og derved bliver opmærksomme på at passe på den.


Hvordan kan målet nås:

 • Vi vil være bevidste om, at der på vores legeplads er mulighed for at finde mange forskellige slags kryb.
 • Vi tager på tur med børnene i naturen.
 • Vi vil indtage vores frokost i naturen.
 • Én gang om året tager hele institutionen i skovbørnehave.
 • På de kommunale biblioteker, er der mulighed for at låne bøger og spil, der omhandler naturen.
 • Morgensamlinger.
 • Vi vil være opmærksomme på, hvad vores legeplads tilbyder.

Eksempler på hvordan vi gør:

 1. Vi har indkøbt forstørrelsesglas og små kikkerter som børnene kan bruge på legepladsen.
 2. Vi er opmærksomme på, at tale og få en snak i gang med børnene, om de ting vi ser på vores vej. Dette kan være blomster, fugle som andre ting i naturen.
 3. Når vi indtager vores frokost i naturen, er vi opmærksomme på, at snakke med børnene om, hvor vigtigt det er at rydde op efter sig og på denne måde være med til at passe på naturen. Naturen er noget man skal værne om og passe på, så andre også kan få glæde af den.
 4. I skovbørnehaven er der mulighed for at gå til stranden, gå ture i skoven og fordybe sig på området omkring ”basen”. De muslingeskaller, sten, pinde m.m. som børnene finder, tager vi med tilbage i institutionen og arbejder videre med. Vi taler med børnene om, hvad de har fundet, og bruger materialerne til at lave noget kreativt.
 5. De bøger m.v. vi låner på bibliotekerne, læses og tales om med børnene i institutionen. Ud fra dette, prøver vi at skabe en bevidsthed om naturen hos børnene. Dette kan gøres igennem at tegne, male, klippe og klistre – eventuelt med materialer fundet i naturen.
 6. Ved morgensamlingerne taler vi om årstiderne og hvad der kendetegner den enkelte årstid. Dette leder ofte til en snak omkring, hvilke muligheder for udendørsaktiviteter den enkelte årstid giver.
 7. På institutionens legeplads vokser der mirabelle træer, ribsbuske, nøddebuske og æbletræer. Dette giver grobund for en snak med børnene om, hvornår hvilke frugter er modne – hvordan det ses - og hvad de kan bruges til

 


Dokumentation:

 1. I vores daglige arbejde tager vi billeder af udfoldelserne i naturen.
 2. På vores stuetavle og kalender, skriver vi om dagens aktiviteter.
 3. De produkter der fremstilles af børnene hænges op i institutionen, inden børnene efterfølgende får dem med hjem.
 4. Når vi er i skovbørnehaven, tager vi billeder og skriver dagbøger, som beskriver hvad børnene har oplevet, erfaret og stillet spørgsmål til om naturen. Disse dagbøger lægges efterfølgende frem til forældrene, så de får indblik i deres børns oplevelser.

Evaluering:

 1. Institutionens personale evaluerer løbende de enkelte punkter og aktiviteter på de månedlige personalemøder.
 2. Personalet evaluerer én gang årligt læreplanen, og vurderer om der skal ske ændringer.
 3. Læreplanen evalueres efterfølgende i samarbejde med bestyrelsen.

Sidst opdateret 3. februar 2013