Budstikken 3, 2630 Tåstrup, Tlf.: 43 35 34 20 
 
  Budstikkens ledelse
 
Børnehaven har en forældrevalgt bestyrelse, som er ansvarlig for driften. Bestyrelsen består af 7 forældrevalgte medlemmer og 2 suppleanter. Der er minimum 4 bestyrelsesmøder årligt, hvor leder og en personale deltager, dog ikke som medlemmer af bestyrelsen.

Referater fra disse møder lægges op på hjemmesiden, senest 14 dage efter mødet.

De overordnede mål og principper fastlægges af forældrebestyrelsen mens den daglige ledelse varetages af børnehavens leder, som er garant mod ulovlige beslutninger og ansvarlig overfor forældrebestyrelsen.


Sidst opdateret 3. februar 2013