Budstikken 3, 2630 Tåstrup, Tlf.: 43 35 34 20 
 
  Forældresamarbejde
 
Ved indmeldelse får I adgang til hjemmesiden samt I får et kartotekskort, som skal udfyldes. Det er vigtigt at vi har e-mail og telefonnumre, både hjemme og på arbejdspladsen. Meddel os hvis I skifter mailadresse og telefonnumre.

Der afholdes et forældremøder årligt, hvor der blandt andet er valg til bestyrelsen. Derudover holdes der en forældre- og børnefest.

 I løbet af børnehavetiden vil I få tilbudt 2 konsultationer. Det ene når barnet er 3,4 år og det andet om efteråret inden skoleindskrivning. Dette er fælles med forældregruppen til de kommende skolebørn.

Der er altid mulighed for en snak med personalet.

Vi har i børnehaven tilknyttet psykolog, talepædagog og pædagogisk konsulent, som vi kan konsultere efter aftale med forældrene.


Sidst opdateret 3. februar 2013